Chúa phải thêm lên, con phải hạ xuống.

Thêm nước Trời vinh hiển. Bớt thế gian tăm tối.

Thêm phục vụ ban cho. Bớt nhác lười ích kỷ.

Thêm niềm vui bền vững. Bớt đùa giỡn thoáng qua

Thêm nụ cười chân thật. Bớt cay đắng ghen tuông.

Thêm sáng tạo cống hiến. Bớt hưởng thụ giành giật.

Thêm Thánh Kinh sách vở. Bớt lướt web chơi game.

Thêm nhiệt huyết khát khao. Bớt thờ ơ lãnh đạm.

Thêm tập trung mục đích. Bớt so sánh bận tâm.

Thêm lắng nghe thông cảm. Bớt nói năng rườm rà.

Thêm thỏa lòng biết ơn. Bớt cạnh tranh phàn nàn.

Thêm thứ tha rộng lượng. Bớt hờn giận tị hiềm.

Thêm vòng tay rộng mở. Bớt lắng lo sợ hãi.

Thêm học tập vươn lên. Bớt dẫm chân ngạo mạn.

Thêm yêu thương dạn dĩ. Bớt phán xét hơn thua.

Thêm nụ cười chân thật. Bớt cay đắng ghen tuông.

CHÚA PHẢI THÊM LÊN, CON PHẢI HẠ XUỐNG

– Nguồn: Mama in the Midst –

#Psalm23vn

THÊM và BỚT
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *