Châm ngôn 31

Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, Mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Miệng nàng nói năng khôn ngoan, Lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái. Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, Không bao giờ lười biếng.