Rô-ma 13:10

💗TÌNH YÊU THƯƠNG LÀM TRỌN LUẬT PHÁP 🌀“Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau; vì ai yêu người lân cận mình là đã làm trọn luật pháp. ⚓️Vì các điều răn: “Ngươi chớ phạm

Rô-ma 13:10

🌻“Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau; vì ai yêu người lân cận mình là đã làm trọn luật pháp. Vì các điều răn: “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ