💚SUY NGẪM VÀ CẦU NGUYỆN CHO NĂM MỚI🔥

Năm cũ kết thúc, năm mới bắt đầu, hãy dành thời gian.

Thời gian để nhớ lại những trận chiến bạn đã đối diện

Những sai trái lỗi lầm bạn đã phạm phải

Có lẽ cả những người yêu thương đã vĩnh viễn ra đi

Năm nào cũng có những nỗi đau

Năm qua cũng chẳng khác biệt

Nhưng khi hồi tưởng lại,

Hãy tìm hạt giống hy vọng ẩn tàng được gieo từ ngày hôm qua

Hãy nhớ bạn đã phước hạnh thế nào

Sống lại lúc bạn tìm thấy sức mạnh bất ngờ

Hồi tưởng khi Thánh Linh Chúa vận hành

Lúc biết sự thương xót Ngài vẫn đồng hành cùng bạn – luôn luôn – từng phút giây

Hãy ghi nhận, cảm biết lòng nhân từ Chúa

Xin sự bình an Chúa ở cùng bạn

Sự bình an tuôn đổ mỗi phút giây, mỗi ngày, nhờ thập tự khổ hình của Đấng Christ

Xin chuẩn bị chúng con cho năm mới này, Chúa ôi

Nâng vực chúng con dậy, đặt để vào lòng chúng con

Niềm khao khát tươi mới là được biết và thờ phượng Ngài hơn nữa

Xin ban cho chúng con ân điển dư dật

Tuôn đổ trên chúng con tình yêu chữa lành của Ngài

Nguyện Vương Quốc Chúa đời đời cai trị lòng và đời sống chúng con.

Nguyện Năm Mới bày tỏ cho chúng con một lần nữa lòng thương xót và vinh hiển muôn đời của Ngài.

Nguyện mỗi chúng con cất tiếng ca khen Chúa với niềm vui mừng lớn lao tự trong lòng.

Trong danh Chúa Jesus, Amen ✝❤

Nguồn: prayerforanxiety

#Psalm23vn

Suy ngẫm và cầu nguyện cho năm mới
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *