Cả những người trung tín và tận hiến nhất với Chúa đôi khi cũng cần dừng lại và suy ngẫm về hướng đi của cuộc đời mình.
Một lần, khi con dân Chúa trở nên bất cẩn trong mối quan hệ với Ngài, Chúa đã quở trách họ qua tiên tri A-ghê: “‘Hãy để tâm suy xét đường lối các ngươi!” (A-ghê 1:5).
 

1. Một lời cầu nguyện tưởng chừng bất khả thi mà bạn có thể dâng lên Chúa năm nay là gì?

Kinh thánh có hơn chục câu “nhưng Đức Chúa Trời”, chẳng hạn Rô-ma 5:8 “Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.”Những điều con người không thể thực hiện đều được “nhưng Đức Chúa Trời” biến đổi (Ê-phê-sô 2: 1–7). Một lời cầu nguyện “nhưng Đức Chúa Trời” mà bạn có thể dâng lên trong năm mới là gì?

2. Đâu là thứ gây lãng phí thời gian lớn nhất trong đời bạn, và làm sao để dùng thời gian hiệu quả nhất?
Mạng xã hội? Điện thoại? Game điện tử? Thể thao? Sở thích? Rất dễ chúng chiếm quá nhiều tâm huyết và thời gian của chúng ta.
Bạn có thấy Thánh Linh cáo trách không? Nếu có, thay vì chỉ cố gắng chấm dứt nó, hãy chủ động thay thế nó bằng một thói quen, sở thích ích lợi hơn “hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16).

 

3. Một điều bạn có thể làm năm nay để gia tăng niềm vui thỏa trong Chúa?

Ngài đã hứa sẽ ban phước trực tiếp cho chúng ta qua Lời ngài, sự cầu nguyện và Hội thánh. Cụ thể là suy ngẫm Kinh thánh khi đọc hàng ngày. Có thể bạn nên đọc ít hơn – nếu cần thiết – và suy ngẫm Lời Chúa nhiều hơn, thế vẫn hơn là đọc nhiều hơn mà không nhớ gì.

 
4. Bạn muốn tiến bộ hơn trong kỷ luật thuộc linh nào nhất năm nay?
Đó là kỷ luật thuộc linh cá nhân hay đôi bạn, nhóm nhỏ? Khi bạn đã quyết định, hãy xác định bước tiếp theo cần thực hiện và khi nào bạn sẽ thực hiện.
 
5. Bạn sẽ cầu nguyện nhiệt thành bền đỗ nhất cho sự cứu rỗi của ai trong năm nay?
Cầu nguyện thường xuyên và nhiệt thành cho sự cứu rỗi của ai đó khiến chúng ta nhạy bén hơn với các cơ hội chia sẻ Phúc âm với người đó. Bạn sẽ cam kết cầu nguyện mỗi ngày cho sự cứu rỗi của ít nhất một người trong năm mới này chứ?
 
6. Điều quan trọng nhất bạn có thể làm để biến đổi đời sống gia đình mình là gì?
Nếu gia đình bạn chưa có buổi gia đình lễ bái, hãy bắt đầu – điều tốt nhất tôi có thể nói. Chỉ cần 10 phút mỗi ngày, đơn giản là đọc Kinh thánh, cầu nguyện và hát cùng nhau – không cần chuẩn bị gì nhiều.
 
7. Cách nào mới mẻ và hữu ích nhất mà bạn có thể làm để giúp hội thánh thêm mạnh mẽ?
Tân Ước nói mỗi tín đồ là thân thể của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 6:15), và Hội thánh là thân thể của Đấng Christ (Ê-phê-sô 5:23). Cho nên, đừng để mối quan hệ cá nhân của chúng ta với Đấng Christ làm giảm thiểu tầm quan trọng của việc phục vụ Chúa Giê-su qua thân thể Ngài. Bạn có thể làm gì để giúp Hội thánh mạnh mẽ? Phục vụ? Ban cho? Cầu nguyện?
 
8. Điều khác biệt quan trọng nhất so với năm ngoái mà bạn muốn nỗ lực thực hiện cho năm nay, nhờ ân điển Chúa, là gì?
Rõ ràng, Đức Chúa Trời tể trị trên hết mọi sự. Đồng thời, Ngài cũng ban cho chúng ta những trách nhiệm ở nhiều khía cạnh cuộc sống. Bạn muốn thấy khác biệt hay thay đổi nào nhất so với năm ngoái? Bạn cảm thấy Đức Thánh Linh đang khẩn thiết kêu gọi bạn chú ý đến điều gì nhất?
 
9. Bạn có thể làm gì để cải thiện đời sống cầu nguyện của mình trong năm nay?
Với nhiều người, đơn giản chỉ là ấn định thời gian dành riêng cho việc cầu nguyện thay vì chỉ cầu nguyện kiểu ngẫu hứng hoặc khi cần thiết. Với những người khác, có thể là lập kế hoạch cầu nguyện cho các nhu cầu khác nhau trong một tuần hay học cách cầu nguyện theo lời Kinh Thánh.
 
10. Có điều gì bạn dự định làm trong năm nay sẽ trở nên hữu ích và quan trọng nhất trong mười năm nữa? Ở cõi đời đời?
Kế hoạch ngắn hạn dễ chi phối sự chú ý của chúng ta. Sự bận rộn và mệt mỏi thường khiến bạn chỉ thấy được ngày hôm nay. Nhưng đừng để những việc khẩn cấp tức thời khiến bạn phân tâm và bỏ quên những điều gì sẽ có tác động to lớn về lâu dài đối với tâm linh bạn, gia đình bạn hoặc hội thánh của bạn.

 

Tác giả: Don Whitney

Nguồn: Desiringgod

#Psalm23vn #Psalm23vn_cđn360

10 câu hỏi suy ngẫm cho năm mới
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *