Blaise Pascal (1623-1662) là nhà khoa học, triết gia đầy tài năng của nước Pháp và thế giới. Không chỉ là một thiên tài khoa học tự nhiên, Pascal còn là một người có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa. Thông qua những “suy tưởng” và ngòi bút của mình, ông đã góp phần bảo vệ đức tin Cơ đốc và được coi là một nhà triết học, thần học và nhà biện giáo Cơ đốc. “Trường hợp” Pascal có thể coi là một bằng chứng hùng hồn cho mối quan hệ giữa khoa học và đức tin. Video này giới thiệu đôi nét về cuộc đời và những thành tựu của Blaise Pascal và lý do tại sao ông vẫn đóng một vai trò quan trọng trong thời hiện đại.

❥Giọng đọc: Hana Trương

❥Kỹ thuật: Vũ Nguyễn Minh Khôi

❥Sản xuất: Psalm 23

❥Nguồn: Giảng Luận Kinh Thánh

❥Link: Youtube | Facebook

BLAISE PASCAL – Nhà khoa học vĩ đại Pascal là bằng chứng hùng hồn cho mối quan hệ giữa khoa học và đức tin 🌏💚✝️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *