Lội sâu hơn trên dòng sông Thánh – Ezekiel 47:1-12 – MS Nguyễn Thanh Tùng

1. Lần gần nhất bạn nghe Chúa phán là khi nào?

2. Vẽ biểu đồ về đời sống đức tin sẽ thế nào? Tăng vọt, lên, xuống hay chỉ ngang bằng?

Nguyên tắc ĐCT khác với thế gian
Hãy ở chỗ cao để chảy nước xuống, chảy ra ngoài cho người khác

3. Bạn có phải là những “chầm/bưng” là nơi nước chảy vào, không chảy ra, nơi đó khô hạn chỉ bỏ đi. Như: CĐN sống mà chỉ biết mình, không ai đụng tới được và cũng không đụng tới ai.

“Kế đó, người ấy dẫn tôi về đến cửa đền thờ và nầy, dòng nước chảy ra từ dưới ngưỡng cửa của đền thờ về phía đông (vì đền thờ xây về hướng đông). Dòng nước ấy từ bên phải đền thờ chảy xuống phía nam của bàn thờ. Người ấy đem tôi ra bằng con đường của cổng phía bắc và dẫn tôi đi vòng quanh phía bên ngoài cho đến cổng ngoài hướng về phía đông và nước từ phía nam chảy về. Tiến về phía đông, tay cầm một cái dây đo, người ấy đo được năm trăm mét, và dẫn tôi lội qua nước; nước vừa đến mắt cá. Người ấy lại đo năm trăm mét và dẫn tôi đi qua nước; nước vừa đến đầu gối. Người ấy lại đo năm trăm mét nữa và dẫn tôi đi qua nước; nước lên đến ngang hông. Người ấy lại đo năm trăm mét nữa; bấy giờ là một con sông mà tôi không thể đi qua được vì nước đã lên cao, mà phải bơi qua; đó là một con sông mà người ta không thể đi qua được. Bấy giờ, người ấy bảo tôi: “Hỡi con người, ngươi có thấy không?” Rồi người ấy đem tôi trở lại nơi bờ sông. Khi đến đó rồi, nầy, hai bên bờ sông có rất nhiều cây. Người ấy bảo tôi: “Dòng nước nầy chảy thẳng đến phương đông xuống nơi đồng bằng và chảy về biển, và khi đã chảy về biển thì nước biển trở nên ngọt. Bất cứ nơi nào mà sông ấy chảy đến thì mọi sinh vật, tức là sinh vật sống động trong nước, đều sẽ được sống và ở đó sẽ có rất nhiều loài cá. Nước ấy chảy đến đâu thì nước biển trở nên ngọt, và nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sẽ sống ở đó. Những người đánh cá sẽ đứng trên bờ sông ấy; từ Ên Ghê-đi cho đến Ên Ê-la-im sẽ là nơi để giăng lưới. Ở đó, có nhiều loại cá, giống như cá ở Biển Lớn vậy. Nhưng các đầm lầy của nó sẽ không trở nên ngọt mà dùng làm ruộng muối. Trên bờ sông ấy, bên nầy và bên kia, sẽ sinh đủ loại cây ăn trái, lá chúng không hề héo và trái chúng không hề dứt. Mỗi tháng, chúng sẽ sinh ra trái mới, vì nước chảy ra từ nơi thánh tưới cho chúng. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc.””
‭‭Ê-xê-chi-ên‬ ‭47:1-12‬ ‭VIE2010‬‬
https://www.bible.com/151/ezk.47.1-12.vie2010

“Khi ấy thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước sự sống, trong như pha lê, ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con, chảy qua giữa đường phố của thành. Hai bên bờ sông có cây sự sống ra quả mười hai mùa, mỗi tháng ra quả một lần; và lá cây dùng để chữa lành cho các dân.”
‭‭Khải Huyền‬ ‭22:1-2‬ ‭VIE2010‬‬
https://www.bible.com/151/rev.22.1-2.vie2010

✝️ Chúa Nhật 02/08/2020 ✝️


📖 Giảng Luận: Mục sư Lữ Thanh Tùng
🎤 Hướng dẫn: TL Thái Văn Minh
📢 Chủ đề: “LỘI SÂU HƠN TRÊN DÒNG SÔNG THÁNH”
✝️ Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 47:1-12


1️⃣ Bối Cảnh Lịch Sử:

✔️ 605 BC – Cuộc lưu đày thứ nhất (Daniel bị lưu đày)

✔️ 597 BC – Cuộc lưu đày thứ hai (Ezkiel và Jehoiachin bị lưu đày)

✔️ 586 BC – Cuộc lưu đày thứ ba (Đền thờ bị phá huỷ)

✔️ 572 BC – Ezekiel thấy khải tượng về đền thánh phục hồi Ê-xê-chi-ên 40:1


2️⃣ Nơi Bắt Đầu Dòng Sông Thánh
✝️ Ê-xê-chi-ên 47:1

✔️ Bắt nguồn từ đền thờ “mới”

✔️ Bắt nguồn từ đền thờ “thánh”

✔️ Đức Thánh Linh – Đấng thánh hoá và ngự nơi thánh
✝️ I Cô-rinh-tô 1:9

✔️ Chúa Jesus – Đấng khiến đền thờ tinh sạch và dòng sông thánh bắt đầu
✝️ Giăng 7:37-39


3️⃣ Đặc Điểm Kỳ Diệu Của Dòng Sông Thánh
✝️ Ê-xê-chi-ên 47:3-5

✔️ Chảy càng xa, nước càng sâu và rộng hơn.

✔️ “The earthly world says: the more you spend, the more you drain.” The Bible says “The more you spend the more you gain”
✝️ Acts 20:35 (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:35)

✔️ Phát triển tầm vóc
✝️ Ê-phê-sô 4:11-13
✝️ II Phi-ê-rơ 1:5-8

✔️ Lội xa hơn, lội sâu hơn… Họ đi tới sức lực lần lần thêm
✝️ Thi Thiên 84:7


4️⃣ Hướng Chảy Của Dòng Sông Thánh

✔️ Chảy ra (It’s running out) ✝️ Ê-xê-chi-ên 47:1

✔️ Chảy quanh (It’s running around) ✝️ Ê-xê-chi-ên 47:2

✔️ Chảy về phía bên phải (It’s running “right”)

✔️ Chảy xuống (It’s running down) ✝️ Ê-xê-chi-ên 47:1,8

✔️ Chảy về phía nam (It’s running “south”) ✝️ Ê-xê-chi-ên 47:1

✔️ Tuy nhiên có những nơi không nhận được ✝️ Ê-xê-chi-ên 47:11


5️⃣ Hiệu Quả Của Dòng Sông Thánh
✝️ Ê-xê-chi-ên 47:8-12

✔️ Mang sự chữa lành ✝️ Ê-xê-chi-ên 47:8

✔️ Mang sự sống ✝️ Ê-xê-chi-ên 47:9

✔️ Mang niềm vui ✝️ Ê-xê-chi-ên 47:10

✔️ Mang sự cung cấp dồi dào ✝️ Ê-xê-chi-ên 47:10

✔️ Mang kết quả phong phú luôn luôn ✝️ Ê-xê-chi-ên 47:12


6️⃣ KẾT LUẬN

✔️ Chúng ta có mất niềm hy vọng trong cuộc sống chăng?

✔️ Chúng ta có sẵn lòng để Chúa khiến đời sống mình trở nên đền thờ thánh nơi mà dòng sông thánh có thể bắt đầu?

✔️ Dòng sông thánh từ nơi chúng ta sâu chảy bao xa? sâu bao nhiêu?

✔️ Nước nơi dòng sông đó mang đến điều gì? Chữa lành? Sự sống? Niềm vui? Sự chu cấp dồi dào? Kết quả quanh năm?

✝️ Khải Huyền 22:1-2


🔥🔥🔥 Link youtube bài giảng: https://youtu.be/5Uenv90hpm

#loisauhontr

Lội sâu hơn trên dòng sông Thánh – Ezekiel 47:1-12 – MS Lữ Thanh Tùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *