🌀ĐỪNG PHÍ PHẠM ĐỜI SỐNG VÀO NHỮNG ĐIỀU TẠM BỢ

‼️Phần lớn những gì chúng ta đang lãng phí năng lượng của mình sẽ không là gì dù chỉ trong một năm tới, nói gì đến cõi đời đời. Đừng phí phạm đời sống của bạn vào những điều tạm bợ.

📜Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai đã cầm cày mà còn nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 9:62 RVV11)

🔆Phao-lô cảnh báo, “những người đang gắn bó với thế gian, hãy sống như không gắn bó, vì hình trạng của thế gian nầy sẽ qua đi.” (I Cô-rinh-tô 7:31 RVV11)

🌍Bạn đang để điều gì ngăn trở chức vụ của bạn? Dù đó là gì đi nữa, hãy để chúng ra đi. “Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta.” (Hê-bơ-rơ 12:1 RVV11)

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 88)

#Hêbơrơ

#RickWarren

🌀ĐỪNG PHÍ PHẠM ĐỜI SỐNG VÀO NHỮNG ĐIỀU TẠM BỢ
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *