💒HỘI THÁNH – NƠI TÌNH YÊU ĐƯỢC THỬ NGHIỆM

💗Hội thánh sẽ giúp bạn thoát khỏi sự cô lập vì tự cho mình là trung tâm. Hội thánh địa phương là lớp học về việc làm thế nào để được ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Đó là một phòng thí nghiệm để luyện tập cách yêu thương không ích kỷ.

🌀Khi là một thành viên, bạn nên học cách quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm với người khác: “Nếu một chi thể nào bị đau thì tất cả đều cùng đau; nếu một chi thể nào được tôn trọng thì tất cả đều cùng vui mừng.” (I Cô-rinh-tô‬ ‭12:26‬ ‭RVV11‬‬)

🌻Chỉ khi tiếp xúc thường xuyên với các tín hữu bình thường, không hoàn hảo, chúng ta mới có thể học được sự thông công thật và kinh nghiệm lẽ thật của Tân Ước khi kết nối và lệ thuộc vào nhau.

🌈Mối thông công trong Kinh Thánh được cam kết giống như chúng ta với Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời kỳ vọng chúng ta sẽ sống vì nhau. Nhiều Cơ Đốc Nhân biết Giăng 3:16 nhưng không biết I Giăng 3:16: “Bởi điều nầy, chúng ta biết được tình yêu thương: Ấy là Ngài đã hi sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy, chúng ta cũng phải hi sinh mạng sống vì anh em mình.” (I Giăng‬ ‭3:16‬ ‭RVV11‬‬)

‼️Đây là tình yêu thương mặc dầu mà Đức Chúa Trời mong muốn bạn cho những tín hữu khác thấy: SẴN LÒNG YÊU THƯƠNG HỌ THEO CÁCH MÀ CHÚA JÊSUS YÊU BẠN.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 61)

HỘI THÁNH – NƠI TÌNH YÊU ĐƯỢC THỬ NGHIỆM
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *