🌻CHÚA BIẾT SỰ TRUNG TÍN CỦA BẠN

🌀Đức Chúa Trời nhìn thấy sự trung tín của bạn. Ngài thấy mọi điều tốt và đúng đắn mà bạn làm. Mỗi khi bạn chọn không phạm tội, mỗi khi bạn chống lại sự cám dỗ, mỗi khi bạn đứng lên vì lẽ thật của Đức Chúa Trời, Ngài thấy sự trung tín của bạn đối với Ngài.

📜Kinh Thánh nói mọi việc lành đều sẽ được khen thưởng, bất kể việc lành đó nhỏ nhoi, không được ai chú ý hay bất kể có được người khác nhìn thấy trên đất này hay không.

🍁Hãy tưởng tượng bạn là người duy nhất ở giữa một sân khấu khổng lồ và bạn là người duy nhất trên sân khấu đó. Bạn đang diễn xuất vở kịch cuộc đời của bạn. Phía khán đài chỉ có một khán giả duy nhất và đó là Đức Chúa Trời. Ngài đang ở đó, vỗ tay và nói, “Ta thấy điều tốt đẹp mà con vừa làm. Hãy tiếp tục đi! Không ai khác nhìn thấy nó, nhưng Ta đã thấy.”

🌵Bạn có thể nghĩ, “Tôi đã cố gắng làm điều đúng đắn trong cuộc hôn nhân của mình. Nhưng tôi không thấy kết quả nào. Tôi đã cố gắng trở thành người thích hợp và có phản hồi hợp lý với con tôi hoặc với bố mẹ tôi Tôi đã cố gắng làm điều đúng đắn tại nơi làm việc hay ở trường học. Và tôi không biết liệu nó có được đền đáp hay không. Tôi không thấy nó tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào trong cuộc sống của bất kỳ ai. ”

‼️Đức Chúa Trời nói, “Ta thấy điều đó, và không có vấn đề gì nếu không có ai khác nhìn thấy điều đó.”

🌈Không có việc lành nào chúng ta từng làm lại trở nên vô ích. Đức Chúa Trời thấy tất cả.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 80)

#việc_thiện #việc_lành #Chúa_biết

#Galati

#RickWarren

Ga-la-ti 6:9

🌻CHÚA BIẾT SỰ TRUNG TÍN CỦA BẠN
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *