🌀CHÚA BIẾT NHỮNG CĂNG THẲNG CỦA BẠN

🌈Chúa biết mọi thứ khiến bạn bị căng thẳng. Ví dụ, nhiều người trong chúng ta ngày nay quan tâm đến nền kinh tế, và vì vậy chúng ta có mối lo ngại về tài chính.

‼️Và rồi chúng ta hành động như thể Chúa không biết gì về hóa đơn chúng ta phải chi trả? Chúng ta đang cố gắng để mưu sinh. Chúng ta căng thẳng, khó chịu và đầy lo lắng. Nhưng lo lắng là kết quả của việc không nhận biết sự toàn tri của Đức Chúa Trời.

🌊Khi cho rằng Đức Chúa Trời không biết điều gì đang xảy ra trong cuộc sống mình thì chúng ta nghĩ mình phải tự giải quyết vấn đề. Lo lắng khiến bạn chịu trách nhiệm cho những điều Chúa không bao giờ có ý định giao cho bạn.

🔆Sự thật là Chúa biết mọi nhu cầu của bạn. Ngài biết rõ từng nhu cầu mà bạn cần: nhu cầu tài chính, nhu cầu thuộc linh, nhu cầu tình dục, nhu cầu xã hội và nhu cầu cảm xúc. Trong thực tế, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời biết những gì bạn cần trước khi bạn cầu hỏi. Cầu nguyện không phải để cung cấp thông tin cho Đức Chúa Trời. Ngài đã biết chuyện gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn.

🌱Vậy ích lợi của cầu nguyện là gì? Đức Chúa Trời đang chờ bạn cầu xin Ngài giúp đỡ. Kinh thánh nói, “Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin.” ‭(Gia-cơ‬ ‭4:2‬b ‭RVV11‬‬)

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 79)

#cầu_xin #Chúa_biết

#Mathiơ

#RickWarren

Ma-thi-ơ 6:7-8

🌀CHÚA BIẾT NHỮNG CĂNG THẲNG CỦA BẠN
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *