“Một trong những hậu quả đáng buồn nhất của sự sa ngã là, qua thời gian, những điều kỳ diệu vĩ đại nhất thế giới đã trở thành những thủ tục thói quen. Ngày đầu tiên đến dãy núi Alps, chúng tôi không thốt nên lời, lòng tràn đầy kinh ngạc. Đến cuối tuần, chúng tôi chơi games trong phòng. Thực tế này là một bi kịch vĩ đại của con người.

Điều tương tự cũng xảy ra với Kinh Thánh. Đây là một phép lạ vô cùng kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta – một quyển sách được Chúa soi dẫn, chứa những lẽ thật về chính Đức Chúa Trời, đường lối Ngài và những gì Ngài muốn ban cho đời sống chúng ta. Nếu Kinh thánh không xuất hiện hơn hai nghìn năm nay, chất đầy mọi hiệu sách, dễ dàng tìm thấy trong các ứng dụng di động – thì đến ngày hôm nay, hoặc chúng ta sẽ có thể xem nó như một huyền thoại lố bịch, hoặc chúng ta sẽ cúi đầu tôn thờ và hầu như không dám chạm vào nó.

Khi bạn xem video này, chúng tôi cầu xin Chúa để khôi phục lại điều kỳ diệu này trong bạn.”

Nguồn: http://www.desiringgod.org/

Đức Chúa Trời đã viết một quyển sách (God wrote a book)
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *