🌈CHÚA BIẾT TƯƠNG LAI CỦA BẠN

🌎Thật thú vị với những điều mà mọi người đang cố gắng để tìm xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai: chiêm tinh học, cung hoàng đạo, lá số tử vi, đọc lá trà, nhịp sinh học…

‼️Nhưng họ đang đi sai đường bởi vì Đấng duy nhất biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo là Đức Chúa Trời.

📜Kinh Thánh chép: “Chúa là Đức Chúa Trời, ĐẤNG HIỆN CÓ, ĐÃ CÓ VÀ ĐANG ĐẾN, là Đấng Toàn Năng phán rằng: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga.”” (Khải Huyền‬ ‭1:8‬ ‭RVV11‬‬) Điều này cho chúng ta niềm tin lớn lao vào Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ biết về tương lai, Ngài còn nắm giữ tương lai của chúng ta. Ngài không chỉ đi với chúng ta từng ngày, Ngài cũng có thể bước đi trong tương lai của chúng ta.

🌻Nếu tôi biết rằng Chúa biết tất cả về tôi của hôm nay – của ngày mai – thì tôi sẽ cầu hỏi Ngài về những lời khuyên. Ngài sẽ không chia sẻ toàn bộ cuộc sống của bạn cùng một lúc, kể cho bạn mọi điều sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Nếu Ngài làm thế, bạn sẽ rất chán nản hoặc kiêu ngạo hoặc cả hai. Thay vào đó, Ngài hé mở cho bạn một phần nhỏ tại mỗi thời điểm nhất định.

🔆Đây là những gì tôi muốn đề nghị với bạn, khi thức dậy vào buổi sáng, hãy dâng lịch trình hôm ấy của bạn cho Chúa. Hãy cầu nguyện rằng, “Cha ơi, ngày hôm nay mà con sắp trải nghiệm, xin Cha bày tỏ cho con biết những điều quan trọng và xin giúp con tập trung vào chúng.”

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 78)

#Giêrêmi

#RickWarren

Giê-rê-mi 33: 2-3

🌈CHÚA BIẾT TƯƠNG LAI CỦA BẠN
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *