🔆SỰ XÁC TÍN DẪN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG THUỘC LINH

‼️Một người không có sự xác tín thì sẽ bị hoàn cảnh xô đẩy. Nếu bạn không xác định được điều gì quan trọng và bạn sẽ sống như thế nào, thì người khác sẽ xác định điều đó cho bạn.

🌀Một người không có sự xác tín là một cá thể yếu đuối, dễ chạy theo đám đông. Tôi tin rằng Phao-lô đang nói về sự xác tín trong Rô-ma 12: 2 (RVV11) “Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.”

🎯Sự xác tín giúp chúng ta sốt sắng trong việc duy trì để tăng trưởng thuộc linh. Tăng trưởng đòi hỏi thời gian và công sức. Không xác tín về sự tăng trưởng, người ta trở nên nản chí và bỏ cuộc. Không ai tiếp tục một nhiệm vụ khó khăn trừ khi anh ta tin chắc rằng có một lý do chính đáng để làm điều đó. Hội thánh có thể dạy cho mọi người cách cầu nguyện, cách học Kinh Thánh như thế nào, và làm thế nào để làm chứng, nhưng nếu không truyền đạt sự xác tín tương ứng, mọi người sẽ không hăng hái với nó.

🖌Biết được làm cái gì (kiến thức), tại sao lại làm điều đó (cách nhìn) và làm thế nào để đạt được nó (kỹ năng) là vô ích nếu bạn không có sự xác tín sẽ tạo động lực cho bạn thực sự làm điều đó!

📜Những người có ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới này, dù tốt hay xấu, đều là những người có sự xác tín mạnh mẽ và sâu sắc nhất. Họ không nhất thiết phải là những người thông minh nhất, giàu có nhất hoặc đượcgiáo dục tốt nhất, nhưng sự xác tín của họ đã khiến họ chuyển đổi thế giới.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 65)

🔆SỰ XÁC TÍN DẪN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG THUỘC LINH
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *