🌀ĐẤNG KHÔNG-THỂ-CHỊU-KHỔ ĐÃ CHỊU KHỔ

🔆Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nói chuyện với một Cơ Đốc nhân lớn tuổi hơn và khôn ngoan hơn về những nỗi đau của cá nhân tôi. Tôi nhớ sau đó mình cảm thấy vui mừng thế nào khi trút được gánh nặng. Tôi nhớ tại sao tôi lại đi gặp người cố vấn đặc biệt đó chứ không phải người khác. Thứ nhất, tôi biết người bạn này đã phải chịu khổ. Ông đã miêu tả cho tôi về những thời kỳ đen tối – những lúc ông đã khóc và cầu nguyện với Đức Chúa Trời để được cứu trợ. Thứ hai, tôi biết bạn của tôi bằng cách nào đó đã có cuộc hành trình xa hơn tôi. Sự kết hợp giữa chịu khổ và trưởng thành thuộc linh – làm tôi muốn tâm sự với bạn tôi.

🌿Trải nghiệm này minh họa cho lý do tại sao nhiều Cơ Đốc nhân muốn khẳng định hai điều về mối quan hệ cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với chúng ta trong suốt các thời đại. Đặt đức tin của mình vào Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh, Cơ Đốc nhân đầu tiên tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã chịu khổ. Đúng vậy, một trong ba ngôi của Đức Chúa Trời đã đổ huyết và chết vì chúng ta. Các Cơ Đốc Nhân đầu tiên đã tuyên bố rằng chính cùng một Đấng ấy đã bị treo lên thập tự để cứu rỗi chúng ta – nhưng Ngài không từ bỏ uy nghiêm siêu việt của mình khi làm vậy. Đức Chúa Trời bất biến, Đấng vượt trên sự thay đổi, đau khổ và sự chết của con người.

⛰Nghĩ lại thời gian tôi chia sẻ với người bạn của mình, tôi biết tôi cần phải nói chuyện với một người từng trải có thể đồng cảm và biết chịu đựng. Nhưng tôi cũng biết bất kể người ấy có thể cảm thông ”Tôi cũng từng như thế” đến mức nào, đó vẫn là chưa đủ nếu người cố vấn cũng không thể kéo tôi ra khỏi vũng lầy bằng cách nào đó. Điều này cũng đúng với Đức Chúa Trời – mặc dù theo một cách khác. Lý do khiến cái chết của Chúa Jêsus có thể đánh bại sự chết, chứ không phải đầu phục nó, là: Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Ngài cũng là Đức Chúa Trời đã phán cùng Môi-se từ bụi gai cháy, “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU.” (Xuất Ai Cập Ký 3:14). Ngài là Đấng vượt trội hơn thời gian và những con sóng của sự lo âu chao đảo và bất lực của con người. Ðó là Ðấng đã vác thập tự giá của chính Ngài lên đồi Gô-gô-tha. Khi Đấng ấy chết, cái chết của Ngài không bao giờ chỉ đơn thuần là đồng chịu khổ với chúng ta. Cái chết ấy chấm dứt sự chết. Cái chết ấy bẻ gãy quyền lực của sự chết mãi mãi bởi vì đó là cái chết của Đấng Bất Tử.

Wesley Hill

(Ông giảng dạy Kinh Thánh Tân Ước tại Trinity School for Ministry ở Ambridge, Pennsylvania. Ông là tác giả của một số cuốn sách, trong đó có quyển “Tình bạn thuộc linh.”)

Nguồn: Journey To The Cross (Day 3)

Abi. L lược dịch

🌀ĐẤNG KHÔNG-THỂ-CHỊU-KHỔ ĐÃ CHỊU KHỔ
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *