💗BÀY TỎ NIỀM TIN BẰNG SỰ GẮN KẾT

🍇Kinh Thánh nói rằng một Cơ Đốc Nhân không có hội thánh cũng như một bộ phận không có thân thể, một con chiên không có bầy đàn, hay một đứa trẻ không có gia đình. Đó là một trạng thái không tự nhiên. Kinh Thánh nói, “Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời;” ‭‭(Ê-phê-sô‬ ‭2:19‬ ‭RVV11‬)

🥀Chủ nghĩa cá nhân tự do của nền văn minh ngày nay đã tạo ra nhiều trẻ mồ côi thuộc linh – những “tín đồ thỏ” nhảy vòng quanh từ hội thánh này sang hội thánh khác mà không có nhận thức, trách nhiệm hay cam kết. Nhiều người tin rằng có thể trở thành một “Cơ Đốc Nhân tốt” mà không cần tham gia (hoặc thậm chí tham dự) một hội thánh địa phương nào, nhưng Đức Chúa Trời chắc chắn không đồng ý điều đó.

💒Hội thánh quan trọng đến nỗi Chúa Jêsus chết trên thập tự giá vì nó. “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh”(‭Ê-phê-sô‬ ‭5:25‬ ‭RVV11‬‬)

⛪️Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ quan trọng đề cập đến tất cả các tín hữu trong lịch sử, hầu như mỗi khi chữ “nhà thờ” được sử dụng trong Kinh thánh, đều đề cập đến một hội thánh địa phương. Kinh Thánh Tân Ước thừa nhận thành viên trong một hội thánh địa phương.

💞Một hội thánh sẽ xác định bạn như một tín đồ thật. Tôi không thể chứng minh bạn đang theo Đấng Christ nếu không cam kết với bất kỳ nhóm môn đồ nào cụ thể. Chúa Jêsus Phán, “Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.” ‭(‭Giăng‬ ‭13:35‬ ‭RVV11‬‬)

🌈Khi chúng ta yêu thương nhau như một gia đình trong hội thánh mà không kể hoàn cảnh, dân tộc, và địa vị xã hội khác nhau, thì đó cũng là một bằng chứng cho thế gian. “Tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay người Hi Lạp, người nô lệ hoặc người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jêsus.” (Ga-la-ti‬ ‭3:28‬ ‭RVV11‬‬)

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 60)

💗BÀY TỎ NIỀM TIN BẰNG SỰ GẮN KẾT
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *