🔥Câu trích dẫn của C.S.Lewis nêu bật thông điệp quan trọng duy nhất cho hôn nhân của bạn: Đấng Christ là đủ. Có Ngài là có dư dật.❤
🌹 Thật lãng mạn khi muốn “hoàn thiện” nhau trong hôn nhân, nhưng cảm xúc đó lại gây ra đủ thứ vấn đề. Chỉ có Đấng Christ mới có thể đổ đầy tấm lòng bạn và khiến bạn trở nên toàn vẹn.
🌳 Khi (cố ý hoặc vô tình) mong đợi người bạn đời đáp ứng những nhu cầu sâu sắc nhất của mình, nghĩa là chúng ta đang lao đầu vào chỗ thất bại. Đúng vậy, là vợ chồng, có những “nhu cầu” mà chúng ta có thể giúp đáp ứng cho nhau. Nhưng những nhu cầu sâu xa nhất – chẳng hạn như ý nghĩa cuộc đời, sự an ninh, nhân dạng, mục đích đời sống- chỉ có thể được đáp ứng trong Đấng Christ.
🌈 Hãy nhớ rằng: “Đức Chúa Trời, Đấng không cần gì cả, nhưng vì yêu nên Ngài đã dựng nên những tạo vật hoàn toàn không cần thiết để Ngài có thể yêu thương và hoàn thiện chúng ta.”
✝️ Khi chúng ta tìm kiếm Đấng Christ để đáp ứng cho những nhu cầu của mình, chúng ta sẽ luôn được đổ đầy, và luôn dư dật. Từ đó, chúng ta có thể sống, không phải với tâm thế thiếu thốn, mà với tâm thế ban cho. 💚
Nguồn: Fierce Marriage & C.S.Lewis “Four Loves”

#psalm23vn #tinhyeuhonnhan #tinhyeutrongChua #honnhantrongChua

Đấng Christ là đủ. Có Ngài là có dư dật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *