💗YÊU THƯƠNG LÀ SỰ LỰA CHỌN

‼️Chúng ta thường cho rằng tình yêu là điều không thể kiểm soát. Nó giống như bạn đang đi bộ và “đùng” một cái – “Tôi đã yêu”. Và bạn không thể ngừng yêu được.

🌀Nhưng tôi phải nói với bạn sự thật – đó không phải là tình yêu. Tình yêu không chỉ đơn giản là xảy ra. Mà tình yêu là một sự lựa chọn và nó thể hiện một cam kết.

🍁Không nghi ngờ gì sự thu hút và kích thích là không thể kiểm soát. Nhưng chúng không phải là tình yêu. Chúng có thể dẫn đến tình yêu, nhưng chúng không phải là tình yêu. Tình yêu là một sự lựa chọn.

🔅Bạn phải chọn yêu Đức Chúa Trời; nhưng Ngài sẽ không bắt buộc bạn phải yêu Ngài (Phục truyền Phục truyền Luật lệ Ký 30:20). Bạn có thể phớt lờ Đức Chúa Trời và đi một con đường hoàn toàn khác. Bạn có thể huỷ hoại cuộc sống của mình nếu chọn làm điều đó. Đức Chúa Trời vẫn sẽ không ép buộc bạn yêu mến Ngài. Bởi vì Ngài biết tình yêu không thể bị ép buộc.

🌿Và nguyên tắc này cũng đúng đối với các mối quan hệ của bạn: bạn có thể chọn yêu thương những người khác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không ép buộc bạn yêu ai.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 50)

💗YÊU THƯƠNG LÀ SỰ LỰA CHỌN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *