Nàng mặc lấy sức lực và oai phong,

Mỉm cười khi nghĩ đến tương lai.

Miệng nàng nói năng khôn ngoan,

Lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái.

Nàng coi sóc mọi việc trong nhà,

Không bao giờ lười biếng.

Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước;

Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng:

“Có nhiều người nữ làm việc xuất sắc,

Nhưng nàng trổi hơn tất cả.”

Duyên là giả dối, sắc lại hư không,

Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.

‭‭Châm Ngôn‬ ‭31:25-30‬ ‭RVV11‬‬

Châm ngôn 31
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *