Và nó cũng chẳng hiệu quả gì với viên thám tử nổi tiếng thế giới chuyên xử lí những vụ án khiến cảnh sát “bó tay” nay đã nghỉ hưu, J. Warner Wallace, người trước kia là vô thần. Wallace nói về việc từ bỏ lối sống vô thần nhiều năm và hành trình quay lại với Chúa như sau: “Cuộc sống của một Cơ Đốc Nhân thật chẳng hề dễ dàng. Đã 22 năm kể từ khi tôi tin nhận Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế (thoát khỏi vô thần), nhưng thật ra tôi vẫn phải luôn tranh chiến để có thể từ bỏ ý chí kiêu ngạo của mình, để đầu phục ý Chúa và những điều Ngài kêu gọi tôi thực hiện.
Cơ Đốc Giáo không phải con đường trải hoa hồng. Nó cũng không lúc nào cũng “hiệu quả” với tôi.Có lúc tôi nghĩ rằng lối sống cũ sẽ dễ dàng hơn, sẽ dễ hơn nhiều nếu sống kiểu khôn lỏi và đi đường tắt. Có lắm lúc làm điều đúng đắn đồng nghĩa với việc thực hiện một nhiệm vụ khó nhằn nhất. Rất nhiều lần tôi cảm thấy cuộc sống của người ngoại thật dễ dàng làm sao, có vẻ họ là người “chiến thắng”. Những lúc như vậy tôi buộc phải tự nhắc nhở mình rằng tôi không trở thành Cơ Đốc Nhân vì nó ích lợi cho những mục đích ích kỷ của bản thân.
Tôi không trở thành một Cơ Đốc Nhân vì nó “hiệu quả” với tôi.Cuộc sống trước khi trở thành Cơ Đốc Nhân của tôi có lẽ rất ổn, còn cuộc sống là Cơ Đốc Nhân thì không phải bao giờ cũng dễ dàng.Tôi là một Cơ Đốc Nhân vì đó là lẽ thật.Tôi là Cơ Đốc Nhân vì tôi muốn sống theo lẽ thật. Tôi là Cơ Đốc Nhân vì tôi hết sức tôn trọng lẽ thật, vì lý do đó tôi thực sự không có lựa chọn nào khác nữa.”(Wallace, Tôi không trở thành Cơ Đốc Nhân vì nó hiệu quả cho tôi)
Đúng vậy. Cơ Đốc Giáo không chạy theo những lý lẽ của lối sống thực dụng. Vì vậy, nếu Cơ Đốc Giáo không “hữu ích” để bạn thành công theo ý mình, không có nghĩa là Cơ Đốc Giáo sai trật.Lẽ thật không phải đo lường bằng bao nhiêu lợi ích thực dụng nó mang tới cho chúng ta.Lẽ thật được định nghĩa bằng sự đúng đắn với thực tế.Và Cơ Đốc Giáo, dù bạn có cảm thấy nó “hiệu quả” với mình hay không, thì vẫn là thế giới quan đúng đắn và hợp lý nhất với hiện thực cuộc sống. Nói cách khác, Cơ Đốc Giáo là sự thật. Bởi vì nếu đó là sự thật và nếu chúng ta đều tìm kiếm sự thật, bạn nên trở thành một Cơ Đốc Nhân, dù thậm chí có lúc bạn cảm thấy nó “chẳng hiệu quả gì với bạn”.
Hãy tiếp tục suy ngẫm!
Nguồn: The Christian Think Tank PH

Dịch: Ngọc Duyên

#psalm23vn

Cơ Đốc Giáo “không hiệu quả với tôi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *