💓 Ai đó khuyến khích bạn “Hãy yêu chính mình” – nhưng điều này thật sự có đúng theo Kinh Thánh hay không? 🙂

***

🍂 Nhiều người diễn giải ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình’ ở Mat 22:39 nghĩa là phải trước hết yêu bản thân rồi mới yêu người khác được. Trong thế giới ngày nay, những thông điệp self-help, phát triển bản thân, tự yêu chính mình vvv. vẫn đầy dẫy trên mạng xã hội, tại các hội nghị, trong sách báo và (đáng buồn là) cả ở một số hội thánh cũng xoay quanh thông điệp tích cực, dễ chịu dễ nghe về việc yêu thương bản thân, cảm thấy hài lòng với bản thân và ưu tiên lợi ích của bản thân trên người khác.

📍Thế nhưng, “Hãy yêu người lân cận như chính mình” không phải là mệnh lệnh yêu bản thân. Yêu bản thân là điều tự nhiên và bình thường — đó là xu hướng mặc định tự nhiên của con người chúng ta. Trong thế gian này không hề thiếu tình yêu vị kỷ vì bản thân mình. Mạng lệnh “Hãy yêu người lân cận như chính mình” về cơ bản là chúng ta cần phải đối xử với người khác như đối xử với chính mình. Lời Chúa không bao giờ ra lệnh cho chúng ta hãy yêu bản thân mình; vì thực tế là chúng ta vốn dĩ đã làm điều đó. Thực ra, những người chưa tái sinh vốn dĩ đã yêu bản thân họ quá nhiều – đó là vấn đề của con người chúng ta.

📜 Tình yêu được mô tả trong Kinh thánh hoàn toàn khác với tình yêu mà thế gian vẫn tán dương. Tình yêu trên nền tảng Kinh thánh là vị tha và vô điều kiện, trong khi tình yêu của thế gian đặc trưng bởi sự ích kỷ. Trong nhiều phân đoạn Kinh thánh, chúng ta thấy rằng tình yêu thương không tồn tại ngoài Đức Chúa Trời và tình yêu thương đích thực chỉ có thể được trải nghiệm bởi những người đã từng trải nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời cách cá nhân. “Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa.” – Philip 2:3-4

🥰Không có nghĩa là chúng ta nên coi mình là “vô giá trị”. Kinh thánh dạy rằng chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, và chỉ sự thật đó thôi đã mang lại cho mỗi người chúng ta giá trị lớn lao (xem Lu-ca 12:7). Quan điểm cân bằng, đúng đắn Kinh thánh là nhớ rằng mỗi con người là tạo vật độc nhất của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời yêu thương bất chấp tội lỗi của chúng ta, và được Đấng Christ cứu chuộc. Bởi tình yêu của Ngài, chúng ta có thể yêu người khác.

💞Chúng ta yêu người khác dựa trên tình yêu thương bền vững của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Đấng Christ. Để đáp lại tình yêu này, chúng ta chia sẻ tình yêu đo với tất cả những người mà chúng ta tiếp xúc — “những người hàng xóm lân cận” chúng ta. Người nào đó lo lắng rằng họ chưa yêu bản thân đủ chỉ là do họ đang tập trung sai chỗ. Theo Kinh thánh, mối quan tâm của người đó phải là tình yêu của họ đối với Đức Chúa Trời và đối với người lân cận. “Bản ngã, cái tôi” là thứ mà chúng ta muốn từ bỏ để chúng ta có thể yêu Chúa và người lân cận theo mạng lệnh Kinh thánh. 🌥Nếu nhắc đến những người vị kỷ, hay “yêu bản thân mình” thì nó lại nằm trong danh sách thực sự tồi tệ trong Kinh thánh. “Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta sẽ trở nên VỊ KỶ (YÊU CHÍNH MÌNH), tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời” 2 Ti-mô-thê 3: 1-4

🌟Khiêm tốn là con đường đúng đắn. Sống vì người khác là cách sống phải lẽ.

✝️Chúa Giê-su vác thập tự giá của chúng ta và sống một đời sống tự bỏ mình đi vì tha nhân và làm mọi việc để làm sáng danh Chúa Cha – đó mới là gương mẫu cho chúng ta.

Nguồn: gotquestions & Mike Winger

#Psalm23vn_NeverABibleVerse #Psalm23vn_TruthinLove #Psalm23vn #NeverABibleVerse #Lời_Chúa #Kinh_Thánh #speaktruthinlove❤ #psalm23vn_nabv

“Yêu chính mình” (self-love) có đúng theo Kinh Thánh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *