ALL OF US ARE DEAD – TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ CHẾT‼️
Và đó là một thực tế mà chúng ta phải đối diện.Tất cả chúng ta đều đã “chết” vì những vi phạm và tội lỗi của mình (Ê-phê-sô 2:1-2)

SỰ CHẾT TÂM LINH nghĩa là chúng ta đang tiến đến SỰ CHẾT ĐỜI ĐỜI, vì con đường duy nhất dẫn đến sự sống vĩnh cửu là thông qua mối quan hệ với Đức Chúa Trời, Nguồn sự sống, cũng là Đấng bảo tồn và duy trì sự sống.

Chúng ta hoặc:
(1) Chết về mặt tâm linh(2) Chết đối với tội lỗi
Tất cả chúng ta đều bắt đầu ở điểm (1), nhưng tất cả chúng ta đều có khả năng tiến đến điểm (2).

Câu hỏi đặt ra là: bạn có ăn năn tội lỗi mình và tiếp nhận Đấng Christ để Ngài có thể khôi phục bạn trở lại mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời không?
Nếu làm được điều này, bạn có thể tự tin nói: Tôi đã từng CHẾT, nhưng bây giờ tôi đang SỐNG với Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ.

💚 Tất cả chúng ta đều đã chết, nhưng tất cả chúng ta đều có cơ hội được sống lại.
🔥 HÃY LỰA CHỌN ĐIỀU ĐÓ NGAY HÔM NAY ✝

~~~

📜”Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục.

💥Tất cả chúng ta đều ở trong số nầy, đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác.

❤ Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu — và trong Đấng Christ Jêsus, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời, để tỏ bày cho các đời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài, qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ Jêsus. ✝

🌈Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào.

💝Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. “

Ê-phê-sô 2:1-10 VIE2010

~~~

Hình ảnh: Phim Ngôi Trường Xác Sống (ALL OF US ARE DEAD)

Nguồn tham khảo: + The Christian Think Tank PH +
#Psalm23vn #Psalm23vn_cđn360 #Cơ_Đốc_Nhân_360 #tội_lỗi #ân_điển

ALL OF US ARE DEAD – TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ CHẾT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *