“Chúng ta hãy nhận biết Đức Giê-hô-va; Hãy gắng sức nhận biết Ngài. Sự hiện đến của Ngài là chắc chắn Như sự xuất hiện của mặt trời sớm mai; Ngài sẽ đến với chúng ta như mưa, Như mưa xuân tưới đất.” Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ép-ra-im? Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Tình yêu các ngươi dành cho Ta giống như mây buổi sáng, Như sương mai chóng tan. Vì vậy, Ta đã dùng các nhà tiên tri cắt chúng ra; Ta đã giết chúng bằng lời nói từ miệng Ta, Sự phán xét của Ta lóe lên như ánh sáng. Vì Ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế, Thích sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là tế lễ thiêu.”
‭‭Ô-sê‬ ‭6:3-6‬ ‭VIE2010‬‬
https://www.bible.com/151/hos.6.3-6.vie2010

Tại sao Chúa nói với dân sự vấn đề này?

Vì dân sự đã và đang lạm dụng của lễ thiêu

Hãy nhận biết Đức Chúa Trời trong mọi việc – MS Ngọc Liên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *