🌒Trong cuộc sống của chúng ta có những thời điểm thật buồn chán, đau đớn, khó khăn thậm chí là tuyệt vọng. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã chết và sống lại để chúng ta có hi vọng vào ngày mai🌈

⛈Nhưng thời điểm của Chúa luôn tốt lành, dù khó khăn nhưng vẫn tốt đẹp, giống như xương rồng – tạo vật mà Chúa tạo nên với gai nhọn xung quanh, khiến người ta phải tránh xa, nhưng rồi chúng vẫn đẹp theo cách của chúng🌵🌵🌵

🌻Nguyền xin anh chị em được vui thoả luôn luôn trong Chúa, tận hưởng những ơn phước Chúa ban, tận dụng những ân tứ-những công cụ được Chúa trao phó để phục vụ cho vương quốc của Ngài. Còn những nan đề cuộc sống – hãy trao chúng cho Đức Chúa Trời của anh chị em – Đấng toàn năng, toàn tri và toàn tại trên khắp cõi vũ trụ này☀️☀️☀️

Truyền đạo 3:11a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *