🌱CHÚA SẼ CHỜ ĐỢI BẠN

⛰Chúa Jêsus chờ đợi cho đến khi các môn đồ phải quan tâm trước khi Ngài làm bất cứ điều gì trong tình huống nào đó.

☄️Có thể bạn đang có nan đề trong hôn nhân hoặc tài chính. Chúa nhìn thấy nan đề và Ngài còn biết trước điều đó. Nhưng Ngài chờ bạn quan tâm và chịu trách nhiệm cho việc đó trước khi Ngài làm bất cứ điều gì.

🔆Giống như các môn đồ trong Mác 6:30-44 (Chúa Jêsus hoá bánh lần thứ nhất), ba phản ứng chung mà chúng ta thường có khi đối mặt với nan đề:

1️⃣Chúng ta trì hoãn – “Khi trời về chiều, các môn đồ đến thưa với Ngài: “Nơi nầy hoang vắng mà trời đã chiều rồi;” (‭Mác‬ ‭6:35‬ ‭RVV11‬) Đến cuối ngày, các môn đệ mới đưa ra vấn đề. Họ đã không làm gì cả và Chúa Jêsus đã chờ đợi họ.

2️⃣Chúng ta đùn đẩy cho người khác- “xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các vùng quê, làng mạc lân cận mua thức ăn.”(Mác‬ ‭6:36‬ ‭RVV11‬‬) Thực tế các môn đệ đã nói, “Đó không phải là vấn đề của chúng ta. Nếu họ đói, hãy để họ tự đi tìm thức ăn.”

3️⃣Chúng ta lo lắng về điều đó – “Môn đồ thưa rằng: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đơ-ni-ê bánh cho họ ăn sao?” ‭(Mác‬ ‭6:37‬ ‭RVV11‬‬) Phải chăng ý của họ là: “Chúa ơi, nếu chúng ta làm vậy sẽ mất tám tháng tiền lương của một người đàn ông. Chúng ta sẽ chi tiêu nhiều tiền vào bánh mì và đưa nó cho họ ăn sao?” Sự băn khoăn quá mức khiến các môn đồ bắt đầu lo lắng.

‼️Lo lắng là ngược lại với đức tin. Nó không bao giờ giải quyết được bất cứ điều gì. Nó chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 96)

#Philíp

#RickWarren

🌱CHÚA SẼ CHỜ ĐỢI BẠN
Tagged on:                                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *