Phi-lip 4:13

🔆“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” ‭‭Phi-líp‬ ‭4:13‬ ‭VB1925‬‬ 🔆“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.” ‭‭Phi-líp‬ ‭4:13‬ ‭RVV11‬‬ #Philip