‼️NGƯNG NGHI NGỜ CHÍNH MÌNH

Có hai điều gây ra sự nghi ngờ chính bản thân mình trong cuộc sống của bạn:

1️⃣So sánh khả năng của bạn với người khác

Khi bạn so sánh khả năng của mình với người khác, bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình. Thay vì tập chú vào Chúa, bạn bắt đầu nhìn những người khác. Bạn nghĩ rằng những người khác có nhiều tài năng hơn, nhiều khả năng hơn, được giáo dục nhiều hơn hoặc nhiều kinh nghiệm hơn. Khoảnh khắc bạn bắt đầu so sánh bản thân với họ, bạn sẽ trở nên thiếu tự tin.

📜Kinh thánh nói, “Dĩ nhiên, chúng tôi không dám sánh vai hoặc so mình với những người tự đề cao kia. Nhưng khi họ tự lấy mình đo mình, hay lấy chính mình so sánh mình, thì họ thiếu hiểu biết.” (II Cô-rinh-tô 10:12 RVV11) Đức Chúa Trời không muốn bạn so sánh mình với bất cứ ai khác. Ngài đã tạo ra bạn là duy nhất. Ngài muốn bạn là chính bạn.

2️⃣Nhớ lại những thất bại trong quá khứ của bạn

Nhớ lại những thất bại trong quá khứ của bạn thường xuyên giống như đặt một bộ phim trong tâm trí về tất cả những sai lầm của bạn và bật nó chạy đi chạy lại hoài. Nó sẽ tra tấn bạn đến chết và nó khiến bạn nghi ngờ khả năng của mình.

🌀Đức Chúa Trời không muốn bạn tập trung vào quá khứ của bạn. Nếu bạn cứ mãi tập trung vào những sai lầm trong quá khứ, bạn không thể bước tiếp với hiện tại. Và Đức Chúa Trời không thể sử dụng bạn trong tương lai.

🌈Đừng để những nghi ngờ trong quá khứ, đừng để tội lỗi trong quá khứ, kềm giữ bạn. Chúa nói, “Ta không quan tâm quá khứ của con. Ta muốn sử dụng con!”

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 91)

#Êsai

#RickWarren

Ê-sai 38:17

‼️NGƯNG NGHI NGỜ CHÍNH MÌNH
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *