🌵TRÁNH ĐỂ THUỘC LINH KHÔ HẠN

‼️Bạn không thể yêu thương con người theo cách Đức Chúa Trời yêu bạn mà không có quyền năng của Chúa trong đời sống bạn bởi vì tình yêu của con người sẽ phai nhạt.

🌀Nếu bạn cảm thấy rằng không có gì đáng để nỗ lực, hoặc cuộc sống dường như vô ích, hoặc bạn nhận thấy mình đổ lỗi cho Chúa cho các vấn đề của bạn – “Tại sao Ngài để điều này xảy ra với con?” – đây là những dấu hiệu cảnh báo về sự khô hạn thuộc linh.

📜1 Ti-mô-thê 4: 8 nói: “vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tin kính ích lợi mọi mặt, vì có lời hứa cho đời nầy và cả đời sau nữa.” (I Ti-mô-thê‬ ‭4:8‬ ‭RVV11‬‬) Bằng cách xây dựng thói quen luôn làm mới thuộc linh trong đời sống của bạn.

1️⃣Thời gian tĩnh nguyện hàng ngày – “Vậy nên, chúng tôi không nản lòng, dù con người bên ngoài bị suy mòn dần nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn.” (‭II Cô-rinh-tô‬ ‭4:16‬ ‭RVV11‬‬) Bên ngoài cơ thể chúng ta bị hao mòn, nhưng bên trong chúng ta có thể được đổi mới tâm linh mỗi ngày bằng cách dành thời gian một mình với Đức Chúa Trời.

2️⃣Một nhóm nhỏ – Một Cơ Đốc Nhân không có nhóm nhỏ là một đứa trẻ mồ côi. Bạn cần một nhóm nhỏ. Kinh thánh nói, “Vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau, như anh em vẫn làm.” I Tê-sa-lô-ni-ca‬ ‭5:11‬ ‭RVV11‬‬) Chúng ta cần gặp nhau trong một nhóm nhỏ ít nhất là hàng tuần, nơi bạn có thể chia sẻ nhu cầu và vấn đề, nơi chúng ta quan tâm lẫn nhau.

3️⃣Thờ phượng – ngợi khen Chúa sẽ làm mới và trẻ hóa bạn. Thánh Thi 59 nói, “Nhưng con sẽ ca hát về sức mạnh của Chúa; Buổi sáng con sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa Vì Chúa là đồn lũy của con, Nơi trú ẩn trong lúc gian truân. Lạy Chúa là sức lực con, con sẽ ca ngợi Ngài; Vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu của con, Tức là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ với con.” (‭Thi Thiên‬ ‭59:16-17‬ ‭RVV11‬‬) Hãy nghe những bài hát Cơ Đốc và hát theo và xem cách Chúa phục hồi tâm hồn của bạn.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 90)

#ITimôthê

#RickWarren

🌵TRÁNH ĐỂ THUỘC LINH KHÔ HẠN
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *