“Người hay giận gây ra điều tranh cãi, Kẻ nóng tính phạm rất nhiều tội lỗi.

Sự kiêu ngạo của một người sẽ hạ người ấy xuống, Nhưng ai có tinh thần khiêm nhường sẽ được tôn trọng.

Kẻ nào chia phần với tên trộm là ghét linh hồn mình; Nó nghe lời nguyền rủa mà không tiết lộ điều gì.

Lo sợ loài người là một cạm bẫy, Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì được an toàn.

Nhiều người tìm kiếm ân huệ của kẻ cai trị, Nhưng công lý cho con người đến từ Đức Giê-hô-va.

Kẻ bất chính là điều ghê tởm đối với người công chính, Nhưng người sống ngay thẳng là điều ghê tởm cho kẻ ác.”

‭‭Châm Ngôn‬ ‭29:22-27‬ ‭RVV11‬‬

#loài_người #cạm_bẫy #nhờ_cậy #Đức_Giêhôva #an_toàn

#Châmngôn

Châm ngôn 29:25
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *