🌍HÃY CẦU NGUYỆN CHO MÙA GẶT TOÀN CẦU

🗺Một cách hay để bắt đầu suy nghĩ toàn cầu là bắt đầu cầu nguyện cho các quốc gia cụ thể. Sử dụng quả địa cầu hoặc bản đồ để cầu nguyện cho các quốc gia theo tên. Kinh thánh chép, “Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban cho Con các nước làm cơ nghiệp, Và khắp cõi địa cầu làm tài sản.” (Thi Thiên‬ ‭2:8‬ ‭RVV11‬‬)

🔆Cầu nguyện là công cụ quan trọng nhất cho sứ mệnh của bạn trên thế gian. Người ta có thể không tin vào tình yêu của chúng ta, hoặc từ chối thông điệp của chúng ta, nhưng họ không thể chống lại lời cầu nguyện của chúng ta. Bạn có thể cầu nguyện cho tấm lòng của ai đó dù bạn đang cách họ 10 bước chân hay 10.000 dặm.

❣️Bạn nên cầu nguyện điều gì? Kinh Thánh bảo chúng ta cầu nguyện cho những cơ hội để làm chứng, can đảm để rao giảng, cho những ai sẽ tin, cho sự lan truyền nhanh chóng của sứ điệp, và cho nhiều “thợ gặt” hơn nữa. Cầu nguyện giúp chúng ta thực thi những gì Chúa kêu gọi chúng ta làm, và điều đó kết nối chúng ta với những người khác trên khắp thế giới.

🌻Bạn cũng nên cầu nguyện cho những người truyền giáo và những người khác tham gia vào mùa gặt toàn cầu. Phao-lô nói với các đồng sự cầu nguyện của mình, “Anh em cũng hãy hỗ trợ chúng tôi bằng lời cầu nguyện, để nhờ lời cầu nguyện của nhiều người mà chúng tôi nhận được ơn; và qua đó, nhiều người sẽ vì chúng tôi mà dâng lời cảm tạ.” (II Cô-rinh-tô‬ ‭1:11‬ ‭RVV11‬‬)

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 86)

#truyền_giáo #cầu_nguyện #mùa_gặt

#IICôrinhtô

#RickWarren

🌍HÃY CẦU NGUYỆN CHO MÙA GẶT TOÀN CẦU
Tagged on:                                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *