🌟TRỞ THÀNH TÍN ĐỒ “CHÚA LÀ SỐ MỘT”

🌀Những tín đồ “Tôi là số một” hỏi rằng: “Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể làm cho cuộc sống của tôi thoải mái hơn?” Họ muốn dùng Chúa cho mục đích của họ thay vì được sử dụng cho mục đích của Ngài.

‼️Những tín đồ “Chúa là số một” nhận biết rằng họ đã được cứu để phục vụ và thực hiện sứ mệnh, họ mong muốn được nhận một nhiệm vụ cá nhân và vui mừng về đặc quyền được Chúa sử dụng.

🔆Sự vui mừng, tự tin và nhiệt tình của họ rất dễ lan truyền vì họ biết họ đang tạo nên sự khác biệt. Họ thức dậy mỗi buổi sáng để mong chờ Đức Chúa Trời làm việc qua họ theo những cách mới mẻ.

❓Bạn muốn trở thành kiểu tín đồ nào?

💓Chúa mời gọi bạn dự phần vào công cuộc vĩ đại nhất, rộng lớn nhất, đa dạng nhất và ý nghĩa nhất trong lịch sử – xây dựng vương quốc của Ngài. Lịch sử là câu chuyện của Ngài; Ngài đang xây dựng gia đình của Ngài cho cõi đời đời. Không có gì quan trọng và lâu dài hơn.

📜Từ sách Khải huyền, chúng ta biết sứ mệnh toàn cầu của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành, một ngày nào đó, Đại Mạng Lệnh sẽ Đại Hoàn Thành. Trên thiên đàng, “có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng” (Khải Huyền 7:9 RVV11) Sẽ có một ngày đứng trước Chúa Jêsus Christ để thờ phượng Ngài.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 82)

#Mác

#RickWarren

Mác 16:15

🌟TRỞ THÀNH TÍN ĐỒ “CHÚA LÀ SỐ MỘT”
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *