‼️ĐỪNG GIẢ VỜ TRƯỚC CHÚA

🌀Thật ngu ngốc khi chúng ta làm điều gì đó sai trái và sau đó cố “qua mặt” Chúa, để cất giấu tội lỗi đó vào tủ quần áo và khóa cửa lại. Sự thật là, Chúa biết những gì đằng sau cánh cửa bị khóa.

🌈Mọi thứ bạn nghĩ, mọi thứ bạn thấy, mọi thứ bạn làm, mọi thứ bạn cảm nhận – Đức Chúa Trời biết tất cả về bạn. Ngài biết tất cả những gì bạn đã làm sai và Ngài vẫn yêu bạn!

⚔️Bạn không thể đánh lừa Chúa để giữ kín tội lỗi của mình. Ngài không bị sốc bởi tội lỗi của bạn và không ngạc nhiên khi bạn thừa nhận điều đó với Ngài. Việc bạn xưng nhận tội lỗi không bao giờ thay đổi cách Ngài đối với bạn!

🌻Chúa yêu bạn vô điều kiện, và điều đó có nghĩa là bạn không phải giả mạo điều gì; đừng giả vờ trước Chúa!

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 76)

#ngu_dại #tội_lỗi #Chúa_biết

#Thithiên

#RickWarren

Thi thiên 69:5

‼️ĐỪNG GIẢ VỜ TRƯỚC CHÚA
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *