📜MÀN PHỦ TRÊN CỰU ƯỚC

⏳“Vì có niềm hi vọng như vậy, nên chúng tôi rất dạn dĩ, không giống như Môi-se, lấy màn che mặt mình để con dân Y-sơ-ra-ên không thấy sự kết thúc của hào quang chóng tàn.

⛰Nhưng lòng họ vẫn cứng cỏi, vì cho đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, bức màn ấy vẫn chưa cất khỏi họ; vì chỉ trong Đấng Christ, bức màn ấy mới được cất bỏ. Thật vậy, cho đến ngày nay, mỗi khi nghe đọc sách Môi-se thì bức màn lại che phủ lòng họ.

🌻Nhưng khi một người trở lại với Chúa, thì màn ấy được cất đi. Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do.

🔆Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.”

‭‭II Cô-rinh-tô‬ ‭3:12-18‬ ‭RVV11‬‬

#IICôrinhtô

📜MÀN PHỦ TRÊN CỰU ƯỚC
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *