🌈CHÚA MANG ĐẾN ĐIỀU TỐT ĐẸP TỪ TRONG GIAN KHỔ

⚓️Đức Chúa Trời là một “chuyên gia” mang đến những điều tốt từ những việc xấu. Chúa có thể giúp Phao-lô thoát khỏi nhà tù ở Phi-líp nhưng thay vào đó Ngài để Phao-lô vào tù và kết quả là những tù nhân đã trở thành tín hữu.

🌀Đức Chúa Trời có thể giúp Chúa Jêsus khỏi thập tự giá nhưng Ngài để Chúa Jêsus đi – Con Một của Ngài – Ngài để Chúa Jêsus chịu đau đớn và chết trên thập tự. Để giờ đây chúng ta được nhận lãnh sự cứu chuộc bởi huyết của Chúa Jêsus

‼️Những điều bạn mong muốn thoát khỏi nhiều nhất trong ​​cuộc sống của bạn thường là những điều mà Đức Chúa Trời đang sử dụng để rèn luyện và giúp bạn có những phẩm chất mà Ngài muốn bạn trở thành.

🌻Chúa muốn sử dụng những nan đề cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Có những điều còn quan trọng hơn nỗi đau của bạn. Đó là những gì bạn học được từ nỗi đau đó. Chúa là Đấng kiểm soát, tể trị mọi sự.

📜“Vậy nên, chúng tôi không nản lòng, dù con người bên ngoài bị suy mòn dần nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu,” ‭(II Cô-rinh-tô‬ ‭4:16-17)

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 74)

#không_nản_lòng #đổi_mới

#hoạn_nạn_nhẹ_và_tạm #vinh_quang #cao_trọng #vĩnh_cữu

#IICôrinhtô

#RickWarren

🌈CHÚA MANG ĐẾN ĐIỀU TỐT ĐẸP TỪ TRONG GIAN KHỔ
Tagged on:                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *