‼️HÃY CHÚ Ý LẮNG NGHE CHÚA

🔆Đức Chúa Trời đã tạo dựng để bạn nghe được tiếng Ngài. Theo nghĩa nào đó, có một “con người” bên trong cho phép bạn nhận được sự hướng dẫn từ Đức Chúa Trời.

📜Chúa sử dụng những kênh nào? Phương cách chính mà Chúa sử dụng là qua Kinh thánh. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đọc Kinh Thánh hàng ngày. Ý muốn của Chúa được tìm thấy trong Lời của Ngài.

💒Đức Chúa Trời cũng phán thông qua những người giảng dạy Kinh Thánh tin kính. Bạn đã bao giờ ở trong Hội thánh hoặc tại một lớp nghiên cứu Kinh thánh và bạn cảm thấy như giáo viên đang nói trực tiếp với mình chưa? Trong khoảnh khắc đó, Đức Chúa Trời đang phán với bạn.

⛰Đức Chúa Trời cũng phán qua các Cơ Đốc nhân khác. Ngài thậm chí còn phán qua bạn. Nếu bạn luôn chú ý lắng nghe Ngài và học Lời của Ngài, đôi khi Đức Chúa Trời sẽ sử dụng bạn để phán điều gì đó với những người mà Ngài muốn. Đó không phải là điều đặc biệt dành riêng cho những mục sư; Đức Chúa Trời phán với từng tín hữu vào những thời điểm khác nhau.

🌈Đức Chúa Trời cũng phán qua hoàn cảnh và nỗi đau của bạn. Ngài phán mọi lúc. Nhưng chúng ta phải chú ý lắng nghe. Hãy tập chú vào Chúa và Ngài sẽ dẫn dắt bạn.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 70)

‼️HÃY CHÚ Ý LẮNG NGHE CHÚA
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *