🌀THUỐC GIẢI CHO SỰ THIẾU QUYẾT ĐOÁN

🌻Đôi khi chúng ta sợ đưa ra một quyết định sai lầm. Và điều đó làm chúng ta căng thẳng. Nhưng có một loại thuốc giải cho sự thiếu quyết đoán của chúng ta. Thi Thiên 23: 3 nói rằng, “Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công chính Vì cớ danh Ngài.” (‭RVV11‬‬) Chúng ta xử lý sự căng thẳng do việc ra quyết định bằng cách để cho Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta.

⁉️Bạn có thể nghĩ, “Nhưng tôi đã thử cách này rồi!” Bạn cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn nhưng sau đó bạn còn bối rối hơn trước. Bạn vẫn không thể giải quyết nó và tự hỏi, “Tại sao biết ý Chúa lại khó khăn như vậy?”

💎Chúa có đang chơi trò chơi với chúng ta không? Tất nhiên là không! Đức Chúa Trời muốn hướng dẫn chúng ta. Ngài muốn chúng ta biết được ý muốn của Ngài nhiều hơn chúng ta muốn biết. Vấn đề là chúng ta thường tìm sai khi chúng ta đang cố gắng tìm kiếm ý Chúa.

🔦Một số người trong chúng ta tìm kiếm một cảm nhận. Một số người trong chúng ta muốn một cách tiếp cận có phương pháp để tìm biết ý Chúa, một công thức hay một hình thức để áp dụng. Một số người trong chúng ta có một cách tiếp cận kì lạ và nhìn biết Đức Chúa Trời bởi một số dấu hiệu phi thường.

🛤Tất cả những cách này dẫn đến sự thất vọng và làm cho chúng ta bỏ lỡ ý muốn của Đức Chúa Trời.

🌤Đức Chúa Trời không muốn bạn bối rối và Ngài không muốn bạn căng thẳng khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Ngài ở đó, hướng dẫn bạn từng bước một.

⛰Đây là lời hứa của Ngài, vì vậy bạn có thể tin rằng điều này là đúng: “Ngài bổ lại linh-hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công-bình, vì cớ danh Ngài.” (Thi-thiên‬ ‭23:3‬ ‭VB1925‬‬)

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 67)

🌀THUỐC GIẢI CHO SỰ THIẾU QUYẾT ĐOÁN
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *