🎁MÓN QUÀ VĨ ĐẠI NHẤT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

✝️Chúa Jêsus là món quà vĩ đại nhất. Tuy nhiên, ngay khi nghe tuyên bố này, chúng ta thường giới hạn món quà đó chỉ là sự cứu rỗi. Việc được ban cho Chúa Jêsus, trong tâm trí của chúng ta, nhanh chóng quy đổi thành: được ban cho sự tha thứ, cứu giúp, hoặc sự sống đời đời. Chính Chúa Jêsus, là ân huệ hoàn hảo hiện thân cho lòng quảng đại và nhân từ của Đức Chúa Trời.

🌻Từ khi Nhập thể cho đến lúc Thăng Thiên, Đức Chúa Jêsus Christ đã bày tỏ tư tưởng tự do và sự hào phóng của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ trên thập tự giá, mà thậm chí khi Phục Sinh nữa, Chúa Jêsus tượng trưng cho ân điển, món quà của sự ban cho của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Trong mọi phép lạ, mọi dụ ngôn, Chúa Jêsus tuyên bố rằng: “Đức Chúa Trời là tốt lành, Ngài là Đấng ban cho, và Ta ở đây để chứng minh điều đó.”

📜“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (‭Giăng‬ ‭3:16‬ ‭RVV11‬‬)

📜“Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”(Mác‬ ‭10:45‬ ‭RVV11‬‬)

📜“Đức Chúa Jêsus Christ đã hi sinh chính mình vì tội lỗi chúng ta để cứu chúng ta khỏi đời gian ác nầy, đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời, Cha chúng ta.” (‭Ga-la-ti‬ ‭1:4‬ ‭RVV11‬‬)

‼️Lưu ý rằng trong mỗi bản văn này, món quà là Chúa Jêsus, chứ không phải tự do, tha thứ, biện minh, thừa nhận, hay bất cứ điều gì khác. Tất nhiên những điều đó là tuyệt vời, và dĩ nhiên, Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta như vậy. Nhưng theo logic của câu hỏi hùng biện của Phao-lô trong Rô-ma 8:32- “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao?” (RVV11‬‬)- chính Chúa Jêsus, chứ không phải là bất cứ điều gì khác, là món quà quý giá nhất và hào phóng nhất mà Đức Chúa Trời ban tặng. Nếu chúng ta đã được ban cho Chúa Jêsus, chúng ta sẽ được “mọi sự cùng với Con ấy”

🔆Chúa Jêsus là món quà vĩ đại nhất. Không phải để kết thúc, mà là đích đến, nguồn gốc của tất cả niềm vui, sự minh chứng tốt nhất về sự tốt lành và quảng đại của Đức Chúa Trời.

Andrew Wilson

(Ông là mục sư giảng dạy tại Kings Church London và là tác giả gần đây nhất của “Cuộc đời chúng ta không bao giờ mong đợi.”)

Nguồn: Journey To The Cross (Day 5)

Abi. L lược dịch

🎁MÓN QUÀ VĨ ĐẠI NHẤT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *