🎯SỰ XÁC TÍN QUYẾT ĐỊNH HÀNH VI

📚Từ điển thường định nghĩa sự xác tín là một niềm tin cố định hoặc mạnh mẽ. Sự xác tín thực sự còn nhiều hơn thế. Sự xác tín của bạn bao gồm các giá trị, cam kết và động lực.

🖌Tôi thích định nghĩa về sự xác tín mà tôi từng được nghe từ nhà giảng dạy Kinh Thánh tuyệt vời Howard Hendricks: “Một niềm tin là điều sẽ bị tranh cãi. Nhưng bạn có thể chết vì sự xác tín của mình!”

🔆Sự xác tín quyết định tư cách đạo đức của chúng ta. Chúng thúc đẩy chúng ta hành động một cách chắc chắn.

🚼Thời gian đầu khi bạn trở thành Cơ Đốc Nhân, bạn thường làm nhiều việc đơn giản bởi vì những Cơ Đốc Nhân khác xung quanh bạn làm hoặc đề nghị bạn làm. Bạn có thể cầu nguyện, đọc Kinh thánh và tham dự các buổi nhóm bởi vì bạn thấy những người khác làm thế.

🚹Điều này tốt cho một Cơ Đốc Nhân mới. Con trẻ học bằng cách bắt chước. Tuy nhiên, khi lớn lên, cuối cùng bạn phải tự triển khai lý do riêng để làm những gì bạn cần làm. Những lý do này trở thành sự xác tín.

📜Sự xác tín về Kinh thánh là điều thiết yếu cho sự phát triển và trưởng thành thuộc linh. Điều mỉa mai ngày nay là mọi người thường có niềm tin mạnh mẽ về các vấn đề thứ yếu (bóng đá, thời trang, v.v …) trong khi lại yếu về các vấn đề quan trọng (điều nào đúng và điều nào sai).

⛰Hãy suy nghĩ về hành trình bước theo Chúa Jêsus và lập danh sách những điều bạn xác tín. Bạn có yếu đuối về bất kỳ vấn đề chính yếu nào không?

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 64)

🎯SỰ XÁC TÍN QUYẾT ĐỊNH HÀNH VI
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *