💒KẾ HOẠCH CỦA CHÚA CHO THẾ GIỚI LÀ TRỞ NÊN HỘI THÁNH NGÀI

🌀Hội thánh là một thân thể chứ không phải là một tòa nhà; một cơ thể sống chứ không phải là một tổ chức.

⛪️Đối với các bộ phận trong cơ thể để hoàn thành mục đích, chúng phải được kết nối với cơ thể của bạn. Điều này cũng đúng đối với bạn như là một phần của Thân thể Đấng Christ. Bạn đã được tạo dựng cho một vai trò cụ thể, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ điều này nếu không gắn bó với hội thánh địa phương. Bạn sẽ khám phá ra vai trò của bạn trong cuộc sống thông qua mối quan hệ của bạn với người khác.

🌻Kinh Thánh nói với chúng ta: “Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng; thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ; mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau.” ‭(‭Rô-ma‬ ‭12:4-5‬ ‭RVV11‬‬)

🌿Nếu một bộ phận nào đó bị cắt đứt khỏi cơ thể, nó sẽ bị héo và chết đi. Nó không thể tồn tại một mình, và bạn cũng vậy. Mất kết nối và bị cắt đứt khỏi huyết mạch của một thân thể – hội thánh địa phương, cuộc sống thuộc linh của bạn sẽ khô héo và cuối cùng sẽ hư mất. (Ê-phê-sô 4:16)

‼️Đó là lý do tại sao triệu chứng đầu tiên của suy giảm thuộc linh thường là không thường xuyên tham dự các buổi nhóm thờ phượng và các buổi nhóm khác của các tín hữu. Bất cứ khi nào chúng ta trở nên không quan tâm các mối thông công, mọi thứ khác cũng sẽ bắt đầu trượt dần.

🎯Được trở thành một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời là điều hệ trọng và không được lơ là bỏ qua. Kế hoạch của Chúa cho thế giới là trở nên Hội thánh Ngài. Chúa Jêsus nói: “Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó.” (Ma-thi-ơ‬ ‭16:18‬ ‭RVV11‬‬)

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 59)

💒KẾ HOẠCH CỦA CHÚA CHO THẾ GIỚI LÀ TRỞ NÊN HỘI THÁNH NGÀI
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *