🔅[Thời giờ tĩnh nguyện]: THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮN

🌀Trong mắt của Đức Chúa Trời, lý do hay động cơ bạn làm điều gì đó quan trọng hơn nhiều so với những gì bạn làm.

‼️I Sa-mu-ên cho chúng ta thấy khó có thể làm điều đúng đắn với thái độ sai trật.

🌻Khi bạn đến gặp gỡ Đức Chúa Trời trong thời giờ tĩnh nguyện, bạn nên có những thái độ đúng đắn sau:

1️⃣Kỳ vọng – Hãy đến trước mặt Đức Chúa Trời với sự trông đợi và háo hức. Mong đợi để có một thời khắc tương giao với Ngài và nhận lãnh ơn phước từ đó: “Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con, Con hết lòng tìm cầu Chúa Như trong vùng đất khô cằn, nứt nẻ, chẳng có nước. Linh hồn con khát khao Chúa, Thân thể con mong ước Ngài.” ‭(‭Thi Thiên‬ ‭63:1‬ ‭RVV11‬‬)

2️⃣Tôn kính – Đừng vội vàng bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng hãy chuẩn bị tấm lòng bằng cách cứ ở trước mặt Ngài và để cho sự tĩnh lặng xóa đi những ý nghĩ của thế gian: “Nhưng Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài; Trước mặt Ngài, mọi người trên đất hãy lặng thinh!” (‭Ha-ba-cúc‬ ‭2:20‬ ‭RVV11‬‬)

3️⃣Tỉnh táo – Trước hết hãy thức dậy sớm. Hãy nhớ rằng bạn đang chuẩn bị gặp gỡ với Đấng Sáng Tạo, Đấng Tạo Dựng trời và đất, Đấng Cứu Chuộc của loài người. Hãy đi nghỉ sớm và đặt chuông báo thức. Đi ngủ sớm bạn sẽ có trạng thái tốt để gặp gỡ Chúa vào buổi sáng.

4️⃣Sẵn lòng tuân phục – Đừng đến thời giờ tĩnh nguyện để lựa chọn những gì bạn sẽ làm hoặc không làm, nhưng đến với mục tiêu làm bất cứ điều gì mà Chúa muốn bạn làm. Chúa Jêsus phán rằng: “Nếu ai sẵn lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết lời Ta dạy đến từ Đức Chúa Trời hay Ta tự nói theo ý mình.” (‭Giăng‬ ‭7:17‬ ‭RVV11‬‬) Hãy đến gặp Chúa để chọn làm theo ý muốn của Ngài bất kể điều gì.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 54)

🔅[Thời giờ tĩnh nguyện]: THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *