🌈NƯƠNG CẬY CHÚA ĐỂ YÊU THƯƠNG

🍁Nếu bạn yêu rồi lại không yêu như bật tắt công tắc đèn, thì bạn không yêu thương người khác như cách Chúa muốn. Chúa Jêsus nói, “Nếu các con yêu mến những ai yêu mến mình, thì có ơn nghĩa gì đâu? Ngay cả kẻ tội lỗi cũng yêu mến những ai yêu mến họ.” (Lu-ca‬ ‭6:32‬ ‭RVV11)

🌀Quan điểm của Ngài là thế này: tất cả chúng ta có thể yêu lại những người yêu chúng ta. Trở thành một bậc thầy yêu thương chính là học cách yêu người không đáng yêu. Đó là khi bạn yêu những người không yêu bạn, khi bạn yêu những người làm bạn khó chịu, khi bạn yêu những người đâm sau lưng hoặc đồn thổi về bạn.

💗Điều này có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi – đó là lý do tại sao chúng ta cần tình yêu của Chúa trong chúng ta, để có thể yêu người khác: “Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương; ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.” (I Giăng‬ ‭4:16‬ ‭RVV11‬‬)

🎯Khi bạn nhận ra Đức Chúa Trời yêu bạn nhiều thế nào – với một tình yêu vô biên, vô điều kiện, không thể cưỡng lại – thì tình yêu của Ngài sẽ thay đổi toàn bộ sự tập trung của bạn vào cuộc sống. Nếu chúng ta không nhận được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, chúng ta sẽ khó để yêu thương người khác. Tôi đang nói về việc yêu thương người không đáng yêu, yêu những khó chịu, yêu những người dễ bị kích động, yêu những khác biệt hoặc đòi hỏi.

‼️Bạn không thể làm điều đó cho đến khi tình yêu của Đức Chúa Trời đến trên bạn. Bạn cần phải nhận thấy tình yêu của Chúa để nó có thể đầy tràn trong cuộc sống của bạn với những người khác.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 53)

🌈NƯƠNG CẬY CHÚA ĐỂ YÊU THƯƠNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *