🌀YÊU THƯƠNG LÀ MỘT KỸ NĂNG

🎯Yêu thương là một kỹ năng có thể học được. Nói cách khác, đó là một điều bạn có thể giỏi và có nghĩa là bạn sẽ giỏi yêu thương hơn bằng cách thực hành nhiều hơn.

💞Bạn có thể nghĩ rằng bạn là người yêu thương tốt, nhưng Đức Chúa Trời muốn bạn trở thành một người biết yêu thương cách tuyệt vời, khôn khéo, thậm chí là một bậc thầy. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không bao giờ học cách yêu thương.

🔅Cách duy nhất bạn có được kỹ năng ở một điều gì đó là thực hành. Hãy làm điều đó nhiều lần. Lần đầu tiên bạn làm sẽ cảm thấy lúng túng, nhưng bạn càng làm, sẽ càng trở nên tốt hơn. Điều này cũng đúng với tình yêu thương. Kinh Thánh nói, “Hãy thực hành và chú tâm vào những việc nầy, để mọi người thấy sự tiến bộ của con.” (‭I Ti-mô-thê‬ ‭4:15‬ ‭RVV11‬)

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 52)

🌀YÊU THƯƠNG LÀ MỘT KỸ NĂNG
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *