🎁CHÚNG TA YÊU VÌ CHÚA YÊU CHÚNG TA TRƯỚC

💗Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời để làm hai điều trên đất này: Học cách yêu Chúa và học cách yêu người khác; toàn bộ cuộc sống là về tình yêu.

🌈Nhưng tình yêu bắt đầu bởi Đức Chúa Trời. Ngài yêu chúng ta trước và điều đó cho chúng ta khả năng yêu thương người khác. Lý do duy nhất bạn có thể yêu Chúa hay yêu ai khác là vì Chúa yêu thương bạn. Và Ngài đã thể hiện tình yêu đó bằng cách gửi Chúa Jêsus Christ đến thế gian để chết thay cho bạn. Ngài đã thể hiện tình yêu bằng cách tạo dựng bạn. Ngài đã thể hiện tình yêu bằng tất cả mọi thứ bạn có trong cuộc sống; đó đều là món quà tình yêu của Đức Chúa Trời.

🌻Để yêu thương người khác và trở thành người biết yêu tuyệt vời, trước tiên chúng ta cần phải hiểu và cảm nhận được Chúa yêu chúng ta đến mức nào. Chúng ta không muốn chỉ nói về tình yêu, đọc về tình yêu, hay thảo luận về tình yêu; nhu cầu của chúng ta là được kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời.

🌀Sẽ có một ngày khi cuối cùng chúng ta hiểu được đầy đủ về cách Chúa yêu thương chúng ta toàn vẹn và vô điều kiện. Chúng ta cần an ninh trong lẽ thật rằng chúng ta không thể làm cho Đức Chúa Trời ngừng yêu thương chúng ta.

‼️Một khi chúng ta an ninh trong tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ bắt đầu ngừng phán xét người khác. Chúng ta sẽ không tức giận như chúng ta đã từng. Chúng ta sẽ kiên nhẫn hơn. Chúng ta sẽ tha thứ hơn. Chúng ta sẽ có lòng thương xót hơn. Chúng ta sẽ ban ơn cho người khác.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 49)

🎁CHÚNG TA YÊU VÌ CHÚA YÊU CHÚNG TA TRƯỚC
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *