🌈CÔNG VIỆC: HÃY VƯỢT QUÁ MONG ĐỢI

‼️Nếu bạn muốn công việc của bạn được Đức Chúa Trời ban phước, bạn cần phải vượt quá sự mong đợi của bạn. Cho dù bạn làm gì, cho dù bạn là lái xe tải, luật sư, nấu ăn hay giáo viên, hãy làm nhiều hơn mức tối thiểu.

🌀Đức Chúa Trời muốn bạn vượt trên mọi điều bình thường và trội hơn những gì bạn được yêu cầu. Câu gốc của chúng ta hôm nay cho chúng ta thấy khi vượt quá mong đợi của sếp, vượt quá mong đợi của khách hàng. Đó là công việc được Chúa ban phước.

🍂Chúng ta sống trong một nền văn minh không có gì xuất sắc. Bao nhiêu lần chúng ta phàn nàn về tay nghề kém hoặc dịch vụ nghèo nàn hoặc chất lượng tệ hại? Người Mỹ thường tự hào về nghề thủ công của họ, nhưng ngày nay nó đã trở thành vấn đề. Vì vậy, nhiều người chỉ cần làm việc trong khoảng thời gian của họ, đạt mức yêu cầu tối thiểu và hoàn thành một cách đối phó với càng ít nỗ lực càng tốt.

🌿Đó là tin xấu. Tin tốt lành là điều này làm cho dễ dàng để nổi bật trong công việc. Bất cứ lúc nào bạn tự hào về công việc của bạn và quyết định làm nhiều hơn mong đợi, bạn sẽ đứng lên hàng đầu.

🌻Một lý do khác chúng ta nên vượt trội trong công việc của chúng ta là vì chúng ta đại diện cho Chúa Jêsus. Và Chúa Jêsus nói: “nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm.” (‭Ma-thi-ơ‬ ‭5:41‬ ‭RVV11‬‬) Hãy vượt qua những gì được mong đợi và nhìn xem Đức Chúa Trời ban phước cho điều đó.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 43)

#Mathiơ

#RickWarren

Ma-thi-ơ 5:41

🌈CÔNG VIỆC: HÃY VƯỢT QUÁ MONG ĐỢI
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *