‼️BẠN KHÔNG THỂ ĐEM CÔNG VIỆC LÊN THIÊN ĐÀNG

🍂Bạn không thể đem công việc của bạn lên thiên đàng. Bạn không thể đem đồng hồ vàng hoặc giải thưởng thành tích lên thiên đàng. Bạn chỉ có thể đem CHÍNH BẠN, vì vậy bạn nên tài bồi phẩm chất vì Đức Chúa Trời quan tâm đến những gì bạn trở thành hơn là những gì bạn làm.

📜Hãy xem câu gốc của ngày hôm nay, một số người hiểu lầm về sự cám dỗ rằng, một khi họ trở thành một Cơ Đốc Nhân, họ sẽ ở ngoài tầm của sự cám dỗ.

🌀Điều quan trọng để nhận ra rằng bạn sẽ không bao giờ ở ngoài tầm của sự cám dỗ. Thực tế, bạn càng gần gũi với Đức Chúa Trời, bạn càng trở thành kẻ thù của Satan, và hắn càng cố gắng cám dỗ bạn. Tin tốt lành là Đức Chúa Trời ban cho bạn sức mạnh lớn hơn để chống lại nó.

🌻Khi bạn bị cám dỗ trong công việc – có thể trở nên thiếu tử tế, tức giận, kiêu ngạo hoặc tham lam – hãy nhớ rằng mọi cám dỗ không chỉ là cơ hội để làm tốt mà còn là cơ hội phát triển phẩm chất.

⛰Ví dụ, khi gặp một đồng nghiệp gây phiền nhiễu, sự cám dỗ có thể khiến bạn khó chịu với người đó. Nhưng Kinh Thánh nói rằng hãy chúc phước cho những kẻ rủa sả và cầu nguyện cho những kẻ xúc phạm bạn. Vì vậy, thay vì phát điên, hãy sử dụng nó như một cơ hội để ca ngợi Đức Chúa Trời.

🔅Thứ nhất, Sa Tan sẽ tức giận khi bạn ngợi khen Đức Chúa Trời. Bạn càng ca ngợi Chúa, thì Satan càng sử dụng nó như một sự cám dỗ trong cuộc sống bạn.

🔅Thứ hai, bạn sẽ nhận thấy bản thân mình tự nhiên sẽ tăng trưởng trong những phẩm chất tin kính khi bạn áp dụng Lời Chúa vào đời sống mình.

(Abi. L lược dịch)

Nguồn: Rick Warren’s Daily Devotional (Day 41)

#vuimừng #giankhổ #kiênnhẫn #nghịlực #hivọng

#Rôma

#RickWarren

Rô-ma 5:3-4

‼️BẠN KHÔNG THỂ ĐEM CÔNG VIỆC LÊN THIÊN ĐÀNG
Tagged on:                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *