❤️Nguyện xin Chúa bày tỏ trong tấm lòng anh chị em, khi chúng ta nhận biết được sự yếu đuối, bất toàn của chính mình mới có thể hết lòng trông cậy Chúa, thậm chí là “vui mừng tự hào” vì những yếu đuối này vì bởi như thế sức mạnh của Đấng Christ mới trọn vẹn trên đời sống của anh chị em 🌈

II Cô-rinh-tô 12:9
Tagged on:                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *