GÓC CẢNH GIÁC về một tà giáo đang nổi lên ở phương Tây, mới mà không mới. Họ tự gọi mình là “Cơ Đốc giáo cấp tiến (Progressive Christianity)” vì cho rằng họ tiến bộ, cởi mở, nhân đạo hơn là Cơ Đốc giáo chính thống theo Kinh thánh. Họ đặt tình yêu thương lên trên hết, trên cả Lời Chúa, đặt cảm xúc và kinh nghiệm cá nhân lên trên lẽ thật Kinh Thánh, các giáo lý căn bản nền tảng của Kinh Thánh có thể bị bóp méo ý nghĩa theo nhiều cách khác nhau, sứ điệp trọng tâm của Kinh thánh về tội lỗi và sự cứu rỗi chuyển sang hướng đấu tranh giành công lý xã hội. Thế nên họ ủng hộ tất tần tật mọi phong trào phổ biến trong xã hội hiện giờ như LGBT+, phá thai, …

#psalm23vn #psalm23vn_cảnh_giác

GÓC CẢNH GIÁC 06.06.2022
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *