HÃY NGƯNG ĐỔ LỖI CHO CHÚA ‼️
Không phải mọi điều bất hạnh xảy đến trong đời bạn là do Chúa.
Bạn có thể đổ lỗi cho Ngài, nhưng sự thật là nếu sống trong tội lỗi, bạn sẽ phải nhận lãnh HẬU QUẢ TỰ NHIÊN do tội lỗi gây ra.💥

‼️Đừng đổ lỗi cho Đức Chúa Trời; mà hãy nhìn lại bản thân mình trước.

Chúa không khiến những điều đó xảy đến với bạn; mà nhiều khi là do chính bạn.


💣Thái độ sai trật của bạn gây khó khăn trong công việc.

💣Hành động tội lỗi của bạn khiến bạn vấp ngã.

💣Lời nói hành/thiếu ân hậu của bạn gây tổn thương chia rẽ.


☀️Vì bản tính của Đức Chúa Trời là TỐT LÀNH hoàn hảo, điều đó có nghĩa là các mạng lệnh của Đức Chúa Trời cũng hoàn toàn tốt lành.


🌪 Vậy, tội lỗi là khi chúng ta làm những điều trái ngược với bản tính Đức Chúa Trời và khi chúng ta không vâng theo mạng lệnh Ngài.
Tội lỗi trước hết là sự xúc phạm đến Đức Chúa Trời (vì Ngài là hoàn toàn tốt lành).

Thứ hai, tội lỗi là sự xúc phạm đối với con người (chính bạn hoặc người khác).Tội lỗi là tội thứ ba xúc phạm tạo vật (mọi điều tốt đẹp khác Đức Chúa Trời đã tạo dựng ngoài con người).
Khi phạm tội, chúng ta đang dính dấp đến cái ác, và cái ác bao giờ cũng có những hậu quả tự nhiên kèm theo. Chúng có thể không đến ngay lập tức, nhưng cái ác bao giờ cũng có hậu quả.
Đừng đổ lỗi cho Đức Chúa Trời; mà hãy nhìn lại bản thân bạn.

❤️Đức Chúa Trời muốn những điều TỐT LÀNH cho bạn, và việc bạn trải nghiệm những hậu quả tự nhiên của tội lỗi * nên * dẫn dắt bạn trở về với Chúa, trở về với những lựa chọn đúng đắn và trở về với điều tốt lành.

📍Nhưng bạn cần phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình.Bạn cần phải xưng nhận tội lỗi đó. Và bạn cần phải ăn năn (và quay trở lại theo Chúa).
“Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi,”. (Công vụ 3:19)

Hãy tiếp tục suy nghĩ!

+ The Christian Think Tank PH +

Hiệu chỉnh nội dung & hình ảnh: Psalm 23#Psalm23vn

HÃY NGƯNG ĐỔ LỖI CHO CHÚA ‼️
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *