🌟KIÊN TRÌ THEO GƯƠNG ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST

⛅️“Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta.

🔥Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.

🌊Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự chống đối của những kẻ tội lỗi dường ấy, để không chán nản hay ngã lòng.”

‭‭Hê-bơ-rơ‬ ‭12:1-3‬ ‭RVV11‬‬

#Hêbơrơ

🌟KIÊN TRÌ THEO GƯƠNG ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST
Tagged on:                                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *