❤️HESED: Có nghĩa là TÌNH YÊU THƯƠNG

⛰Khi tôi chụp ảnh những ngọn núi ở phía bắc Georgia, một câu Kinh Thánh trong Sách Ê-sai xuất hiện trong tâm trí tôi: “Dù núi dời, Dù đồi chuyển, Nhưng lòng nhân từ của Ta không dời khỏi ngươi, Và giao ước bình an của Ta chẳng chuyển lay;” Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy.” (‭Ê-sai‬ ‭54:10‬ ‭RVV11‬‬)

*Từ “lòng nhân từ” trong trong các bản dịch tiếng Anh là “steadfast love” (ESV), “unfailing love” (NIV) nghĩa là tình yêu bất biến, không bao giờ chấm dứt. Trong tiếng Hê-bơ-rơ là Hesed/ Chesed (chú thích của người dịch)

🌊“Hesed” là một từ khó định nghĩa. Nhà ngôn ngữ học John Oswalt cho rằng “hesed” là “… một sự nhân từ bao la và khoan hồng toàn vẹn …”.

🔆“Hesed” không chỉ là một cảm xúc, đó là một hành động. “… can thiệp vì lợi ích của những người thân yêu và đến giải cứu họ”- theo Lois Tverberg.

🌈“Hesed” không phải là tình yêu lãng mạn. Đó là sự trung tín, đáng tin cậy. Đó là một người vợ cầu nguyện trong nhiều năm để chồng bà nhận biết Đức Chúa Trời. Đó là một người cha một lần nữa bảo lãnh đứa con trai nghiện ngập ma túy của mình. Đó là những bậc cha mẹ yêu thương chăm sóc hàng ngày cho đứa con mắc chứng tự kỷ của họ.

🌻Giờ đây, bạn có thể nương cậy vào “hesed” của Đức Chúa Trời dành cho bạn để đối mặt với bất kỳ điều gì.

Dave Adamson

(Abi. L dịch)

#Êsai

❤️HESED: Có nghĩa là TÌNH YÊU THƯƠNG
Tagged on:                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *